Islam za nemuslimane (2): Žene u šerijatu

Glavni omogućitelji širenja islama u Europi su feministice (vidi Švedsku). Feminizacija zapadnjačke politike stavlja omču prvenstveno oko ženskog vrata – kako se u nastavku može vidjeti. Same feministice očito ne znaju ništa o islamskoj ideologiji i koja je uloga predviđena za žene. Kad je društvo bolesno tolerantno tako da prihvati perverzije i sve neprirodno u ime individualne slobode i progresivizma, onda postaje spremno i da ga vitalnija civilizacija preuzme. Pri tome izgleda da žene moraju načiniti puni krug.

Islamski naučenjaci tvrde:

  • Šerijatski zakoni koji se tiču žena su zakonska pravila u islamskim obiteljima. Kažu da je islam bio prva civilizacija koja je garantirala ženska prava.
  • Muhamed je dao svijetu perfektan primjer kako se žene štite u islamu.
  • Muslimanske žene su dragocjene i kao blago moraju biti zaštićene od zala kafirskog svijeta

Sharia zakon ima različite zakone za različite grupe ljudi. Žene su jedna od tih posebnih klasa.

YEARENDER 2010 OCTOBER

Tučenje žena

Islamska vizija o ženama je dana u jednom stihu kurana:

[Kuran 4:34] “Alah je napravio muškarce superiornima ženama zato jer muškarci troše svoje bogatstvo da ih (žene) uzdržavaju. Stoga, žene pune vrlina su pokorne, i ima da čuvaju (pokrivaju) neviđene dijelove (tijela) kao što Alah čuva njih. Što se tiče žena za koje se bojite da će se buniti, najprije ih ukorite, pošaljite u odvojeni krevet, i onda ih istucite. No ako su poslije toga poslušne, onda ne činite ništa dalje, Alah je uzvišen i velik!”

Postupanje sa ženom koja se buni

[m10.12] Kada muž primijeti znakove buntovništva kod svoje žene, bilo riječima kada mu odgovara hladno kada bi inače odgovarala učtivo, ili je on zatraži da dođe u krevet a ona odbije, za razliku od njenih uobičajenih navika, ili u djelima, kao kada on vidi averziju prema njemu a kada je prije bila ljubazna i vesela, on ju ima riječima upozoriti bez da je grabi ili udara, jer može biti da ima izgovor. Upozorenje može biti da joj se kaže “Pripazi se Alaha zbog prava koja mi duguješ” ili upozorenje da buntovništvo poništava njegovu obvezu da ju uzdržava i gubi svoj red među ostalim ženama, ili to može biti da ju se informira “Tvoja poslušnost prema meni je religiozna obveza”

Ako ona počini buntovništvo, on odbija spavati (seksati se) s njom o odbija govoriti s njom, i smije ju udariti, ali ne na način da ju ozlijedi, znači ne smije biti masnica, slomiti kost, raniti ju ili da ide krv. Nezakonito je udarati po licu. Smije ju udariti bilo da je neposlušna jednom ili više puta, iako se preporuča da je ne udara ako nije ponavaljalo buntovništvo.

[Ishaq969]. On [Muhamed] je također rekao muškarcima da imaju prava nad svojim ženama i žene imaju prava nad svojim muževima. Supruge nikada nema da počine preljub ili čin na seksualan način prema drugima. Ako učine, ima da ih se odvoji u posebne sobe i lagano tući. Ako se suzdržavaju od onoga što je bilo zabranjeno, imaju pravo na hranu i odjeću. Muškarci ima da nježno naređuju ženama jer su one zarobljenici muškaraca i nemaju kontrolu nad svojim osobama.

[Abu Dawud 11, 2142] Muhamed je rekao: Muškaraca se nema što pitati zašto tuče svoju suprugu.

[Bukhari 7,62,132] Prorok je rekao “Nitko od vas ne bi trebao bičevati svoju ženu kao što šiba svog roba, a zatim da ima seksualni odnos s njom na kraju.” “Većina onih u paklu bit će žene.”

Doktrina o ženama

Mnogo je načina kako žena nema punu razinu prava u šerijatskom zakonu:

[O22.1] Potrebne kvalifikacije da se bude islamski sudac su:
(a) da bude muškarac slobodnjak […]

[O4.9] Naknada za smrt ili ozljedu žene iznosi polovicu odštete koja se plaća u slučaju muškarca

[Bukhari 3,48,826] Muhamed je pitao, “Nije li vrijednost svjedočenja žene kao očevica upola manja od vrijednosti svjedočanja muškarca? “Žena je odgovorila:” Da. “Rekao je:” To je zato što je ženin um nedostatan. “

[L10.3] Univerzalni dio se dijeli tako da muškarac dobiva dio kao dvije žene.

[Kuran 4:11] …Allah vam zapovijeda što se tiče vaše djece: muški bi trebao dobiti udio jednak onome dviju ženskih, […]

Hadith izjednačava deve, robove i žene.

[Abu Dawud 11, 2155] Muhamed je rekao: Ako netko od vas pženi ženu ili kupi roba, on bi trebao reći: “O Alahu, molim Te za dobro u njoj i u raspoloženju koje si joj dao; Tražim utočište u Tebi od zla u njoj, i od raspoloženja koje si joj dao. “Kada kupi devu, treba ju uhvatiti za vrh njene grbe i izreći iste stvari.”

Žene su inferiorne u odnosu na muškarce u inteligenciji i religiji.

[Bukhari 1,6,301] Dok je bio na putu da se pomoli, Muhamed je prošao kraj skupine žena i rekao: “Dame, dajte u dobrotvorne svrhe i donirajte novac nesretnicima, jer sam svjedočio da većina ljudi u paklu su žene. Upitale su: “Zašto?” On odgovori: “Previše se zaklinjete i ne pokazujete zahvalnost svojim muževima. Nisam naišao na nikoga da ima toliko malo inteligencije i znanja religije, kao što su to žene. Mnoge od vas bi mogle zavesti oprezna i inteligentna muškarca. ”Odgovorile su:“ Što nam zapravo nedostaje u inteligenciji ili vjeri? ”Muhamed je rekao:“ Nije li istina da je svjedočenje jednog muškarca jednako svjedočenju dviju žena? Nakon što su potvrdile da je to istina, Muhamed je rekao: “To pokazuje da ženama nedostaje inteligencija. Nije li istina da žene ne smiju moliti niti postiti tijekom menstrualnog ciklusa? ”Rekle su da je to također istina. Muhamed je tada rekao: “To pokazuje da su žene manjkave u svojoj religiji.”

Svjedočenje žene vrijedi pola od svjedočenja muškarca

[2: 282] Vjernici! Kada ugovarate zajam za određeno razdoblje, zapišite ga, ili da bi bilo pošteno, neka zapisuje pisar. Pisar ne smije odbiti pisati kao što ga je Allah naučio; dakle, neka zapisivač zapiše ono što dužnik nalaže, da bude svjestan svoje dužnosti prema Allahu i da ne smanjuje iznos koji duguje. Ako je dužnik u neznanju i ne može diktirati, neka njegov skrbnik to učini pošteno. Pozovite dva čovjeka da to posvjedoče, ali ako se ne mogu naći dvojica, pozovite jednog čovjeka i dvije žene da budu svjedoci. Stoga, ako bilo koja žena napravi pogrešku, druga može ispraviti […]

screen-shot-2018-09-04-at-2-22-31-am

Sakaćenje ženskih genitalija, obrezivanje žena

Žalosno je da se pojam obrezivanja primjenjuje i na uklanjanje kožice na penisu i na uklanjanje klitorisa žene. Što i nije usporedivo.

[Bukhari 7,72, 779] Muhamed je rekao: “Pet je praksi obilježje drevnih proroka: obrezivanje, brijanje stidnih dlaka, rezanje brkova, rezanje noktiju i depilacija dlaka pazuha.”

Hadith se odnosi na obrezivanje ženskih genitalija. Pretpostavlja se da su i muškarac i žena obrezani.

[Muslim 003.0684] […] Abu Musa je tada rekao: “Kada je kupanje obavezno?” Aisha je odgovorila: “Pitate pravu osobu. Muhamed je rekao da je kupanje obavezno kada je muškarac u društvu žene i njihove obrezane genitalije su u dodiru. ” (? op.p. nejasno: …and their circumcised genitalia touch).

Obrezivanje je dio šerijatskog zakona. Ovo je obmanjujući prijevod:

[e4.3] Obrezivanje je obavezno i za muškarce i za žene. Za muškarce se sastoji od uklanjanja prepucija s penisa, a za žene, uklanjanja prepucija klitorisa (ne samog klitorisa, kako neki pogrešno tvrde).

Međutim, evo što se arapski zapravo kaže:

[e4.3] Obrezivanje je obavezno (za svakoga, muškog i ženskog spola) odrezivanjem dijela kože na glaviću penisa muškog, ali obrezivanje žene je rezanjem klitorisa ( ovo se zove Hufaad). ”

Ova varljiva prijevoda zamračuje šerijatsko pravo. Ta se obmana naziva taqiyya, oblik svete obmane. U bitci kod Badra spominje se običaj uklanjanja klitorisa.

[I564] Hamza reče: “Dođi ovamo, sine ženskog obrezivača.” Njegova majka je bila Umm Anmar, ženska obrezivačica (ona koja je obrezivala djevojčice) u Meki. Hamza ga udari i ubije.

Stoned-1

Kazna za blud

[o12.6] Ako je kazna kamenovanje, treba ih kamenovati, bez obzira jesu li bolesne. Trudnica se ne kamenuje sve dok ne rađa, a dijete doji.

[Muslim 017, 4206] … Muhamedu je došla žena koja je rekla: Alahov proroče, počinila sam preljub, […] Kada je rodila, došla je s djetetom (umotanim) u tkaninu i rekla: ovo je dijete koje sam rodila. Rekao je: Odlazi i doji ga dok ga ne odbiješ od sise. Kad ga je odbila od sise, došla je k njemu s djetetom koje je držalo komad kruha u ruci. Rekla je: Alahov proroče, evo ga kako se odbilo od sise i jede hranu. Dijete je on povjerio jednom od muslimana i potom je izrekao kaznu. Ukopali su je u jamu do prsa i on je zapovjedio ljudima i kamenovali su je. …

Ubojstvo zbog časti

Ubojstvo zbog (povrede) časti nije izravno uključeno u šerijatsku doktrinu. Šerijat nalaže da je žena podređena muškarcu i dopušta mučenje kako bi se nametnula vladavina muškog roda, ali to ne daje pravni status ubojstvu zbog časti. Međutim, za ubojstvo preljubnika ne postoji kazna:

[o5.4] Nema izopćenja od ubojstvo nekoga tko je napustio islam, drumskog razbojnika ili osuđenog oženjenog preljubnika …

[e12.8] … nedostojni (oni koje se može ubiti) uključuju … osuđene oženjene preljubnike …

Čini se da to uključuje jednake kazne i za muškarce i za žene, međutim, muškarac ima mnogo legalnih načina seksa, dok je žena strogo ograničena samo na muža. Stoga je vjerojatnije da će žena biti ubijena. muškarac upravlja ženom, a njegov status u zajednici ovisi o tome kako se njegove žene ponašaju. Ghira je sveta ljubomora, čak i Alah ima ghira-u. Ghira je također samopoštovanje i temelj je ubojstava časti. Primijetite da u ovoj hadthu Saedova prijetnja da će ubiti čovjeka sa svojom ženom nije osuđena, već podržana. Nasilje u obrani muslimanske ghire je čisti islam.

[Bukhari 8,82,829; Bukhari 9,93,512] Saed bin Ubada je rekao: “Da sam vidio čovjeka s mojom ženom, udario bih ga oštricom mača.” Ta je vijest stigla do Muhameda, koji je tada rekao: “Vi ste ljudi zapanjeni Saedovim ghirama ( samopoštovanja). Ja imam više ghire od njega, a Allah ima više ghire od mene, i zbog Allahove ghire, učinio je nezakonita sramna djela i grijehe otvorenim i tajnim. […]

simplelife

Ostaje nejasno zašto zapadnjačke žene (to je 50% glasačkog tijela, a koje glasuje prvenstveno za lijevicu) glasuju za stranke koje im dovode islam na njihova vrata s potpunom degradacijom žena.


Prethodni dio: Islam za nemuslimane (1.dio)

Slijedeći nastavak: Islam za nemuslimane (3): Obiteljski zakon

Izvori:

Klasični Sharia tekst (na engleskom jeziku) je “Reliance of the Traveller” (N.Keller, Amana Publications) možete skinuti PDF s ovog linka: Reliance-of-the-Traveler-Translation

The Life of Muhammad, A Guillaume, Oxford University Press možete skinuti PDF s ovog linka: The Life of Muhammad, A. Guillaume

Vaš komentar:

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gore ↑

%d blogeri kao ovaj: