Na robiju ako ne cijepite svoje dijete? Pravne strategije otpora (7)

Nakon prezentiranih 150 članaka informacija, u zadnjem nastavku ovog serijala na redu je pokušaj iznošenja (pravnih) recepata kako zaustaviti totalitaristički Cjepostapo u nakani da cijepi vaše dijete protivno vašoj želji.

Povod za serijal s ovim informacijama je bio javni nastup pravobraniteljice s orvelovskom idejom da necijepljenje djeteta iz prekršaja (s novčanom kaznom) bude zakonski prebačeno u kategoriju kaznenog djela, a što u pravilu onda podrazumjeva zatvorsku kaznu.

…predložila izmjene članka 177., koji propisuje kaznu do tri godine zatvora za roditelje koji grubo zanemaruju dužnost podizanja, odgoja i obrazovanja djeteta tako da se tu izrijekom navede i grubo zanemarivanje brige o zdravlju djeteta. Kaže da kao kazneno djelo treba tretirati “svako zanemarivanje skrbi o zdravlju djeteta, uključujući uskraćivanje cijepljenja za koje ne postoje kontraindikacije”. Necijepljenje je sada prekršaj, a kazne su maksimalno 2000 kuna.

Nakon burne reakcije javnosti uslijedio je demanti iz njenog ureda tipa “nije-šija-nego-vrat”, zapravo “nećemo spominjati riječ ‘zatvor’ nego samo članak kaznenog zakona, a što on predviđa i zatvor, to nije pravobraniteljski problem”.

“PRAVOBRANITELJICA ‘Odbijanje cijepljenja je povreda prava djeteta, ali nismo tražili zatvorsku kaznu, nego zakonsko pojašnjenje tog pitanja'”

Naravno, s BigPharmo-globalističkom elitom ideološki liberalno umrežena provobraniteljica (koja voli vaše dijete više nego vi) neće nikada komentirati niti jedan navod iz ovih 150+ članaka. To bi jednoj komesarici bilo ispod časti. Ona bi samo educirala roditelje, a ako ne ide, onda ih preodgajala u ćelijama.


Prvi dio ovog članka iznosi (pravne) strategije iz hrvatskih izvora (iz 2014. s update-om s kraja 2017). Drugi dio članka obrađuje primjer iz Srbije.

Nova strategija – što učiniti ako ne želimo cijepiti djecu – i kako? (Hrvatska)

(izvor: Nova strategija – što učiniti ako ne želimo cijepiti djecu – i kako?)

Potaknuti novom odlukom ljudi unutar pravne fikcije koju nazivaju ustavni sud (nadalje ustavni sud), i novim strahom i panikom koja je time izazvana – odlučili smo ponuditi dodatna objašnjenja vezana za postupanje, u slučaju da netko odluči djecu ne cijepiti. Radeći na tome, spoznali smo i novu strategiju koja je jako jednostavna, a učinkovitost iste će morati testirati sami roditelji koji svoju djecu ne žele cijepiti i ukoliko odluče koristiti bilo što od predloženog iz obje strategije.

Molimo da prije nego što nastavite, još jednom pročitate stari članak Strategija – što učiniti ako ne želimo cijepiti djecu – i kako? čak i ako ste ga ranije pročitali, jer se ova nova strategija direktno nadovezuje na ono što je objašnjeno i predloženo u tom članku.

Da krenemo – presuda ustavnog suda NEMA NIKAKAV UČINAK na opisanu strategiju u našem prvom članku. Međutim – moguće je da će organski roboti unutar sustava govoriti ”ustavni sud je rekao bla bla bla i morate cijepiti dijete” pa je stoga dobro unaprijed se pripremiti za takve izjave.

Najbolji način kako to učiniti, je da na najjednostavniji mogući način zakomplicirate život organskim robotima vezano za ”ustavni sud je rekao bla bla bla i morate cijepiti dijete”, na način da ih zakopate u labirint njihovih vlastitih propisa tako duboko, da nikada neće naći izlaz, a tek ako nađu izlaz – moći će postaviti neko pitanje.

To bi trebalo dati najbolji učinak ako pedijatar Vašeg djeteta nije organski robot, već misli svojom glavom, pa je voljan barem malko surađivati s roditeljima. Ali – čak niti to nije uvjet.

Valja shvatiti BIT problema oko cijepljenja – a to je: TKO PREUZIMA ODGOVORNOST?

Ako cijepimo djecu, ili ako ne cijepimo djecu, a dogode se problemi iz bilo kojeg razloga – mi, roditelji smo odgovorni. Gdje je odgovornost onoga tko prisilama i prijetnjama pokušava natjerati nekoga da cijepi dijete? Nema je nigdje.

Individualna prijava nuspojave, štetnog događaja, medikacijske pogreške, predoziranja, ovisnosti ili zlouporaba lijekova smatra se tajnim i stručnim dokumentom i ne može se upotrijebiti u postupku ocjene odgovornosti zdravstvenog radnika koji je propisao lijek ili onog koji ga je izdao (Članak 14. Pravilnika o farmakovigilanciji, Narodne novine, br. 83/13).

Onaj tko vas prisiljava na nešto, neka preuzme punu i neograničenu odgovornost za moguće posljedice – i tek kada preuzme odgovornost, ponovno ćete razmisliti o tome hoćete li ili nećete cijepiti djecu. To se zove jednostavno, zdravorazumsko razmišljanje. Odgovorno razmišljanje roditelja.

Pitanje je – ako su ta cjepiva tako super korisna i super sigurna – zašto ne žele preuzeti odgovornost? Možda zato što nisu? Možda ih je strah od posljedica?

 • Kako se osigurati da nikada ne uspiju kreirati pravno uporište s kojeg mogu postaviti pitanje jeste li cijepili dijete ili niste?
 • Kako se osigurati da nikada ne platite apsurdne kazne od 2000.– kn, koje ništa ne mijenjaju jer dijete i dalje nije cijepljeno?
 • Kako se osigurati da nikada, ili možda samo jednom, razgovarate sa socijalnim radnicima ili epidemiolozima jer vaše dijete NAVODNO nije cijepljeno?

Dakle – kako zakomplicirati život organskim robotima u sustavu na najjednostavniji mogući način?

KAKO SE TO RADI?

Nova strategija ima dva dijela od kojih niti jedan ne smijemo zanemariti.

Prvi dio vezan je isključivo za kompliciranje života organskim robotima koji vas žele natjerati da cijepite dijete, suprotno vašem izboru.

Drugi dio vezan je za prevenciju curenja podataka iz zdravstvenog kartona vaše djece prema organskim robotima, koji vas žele – suprotno vašem izboru – natjerati da cijepite dijete. Jer bolje je spriječiti nego liječiti, zar ne?

Spomenimo na trenutak i pedijatre. Ova strategija pisana je i za njih, te će i oni naći u ovom članku dokumentaciju koju mogu koristiti, da se zaštite od pritisaka ljudi iz sustava.

Mnogi od pedijatara također su u strahu – šute i rade što im se kaže, jer se i na njih vrši pritisak. Prema našim saznanjima ima hrabrih pedijatara i ako ste se prepoznali kao jedan od njih – hvala Vam na tome što se držite osnovnih načela koja čovjeka čine i liječnikom. A to je Hipokratova zakletva. 

“U času kada stupam među članove liječničke profesije, svečano obećajem…Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojeg pacijenta. Poštovati ću tajne onog tko mi se povjeri. …U vršenju dužnosti prema bolesniku, neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Ovo obećajem svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast.”

Poštovati ću tajne onog tko mi se povjeri.”  Vidite – liječnik više ne može biti liječnik ako prekrši Hipokratovu zakletvuPravno gledano je zakletva IZNAD svih zakona. 

Nitko onoga tko je položio zakletvu, ne može i ne smije nikakvim “zakonom” tjerati da svoju zakletvu prekrši.

NE POSTOJI ZAKON KOJI MOŽE ZAOBIĆI ZAKLETVU.

Prekršiš zakletvu – letiš naglavačke iz organizacije, ceha, komore ove ili one, posebno ako si se zamjerio kolegama u istoj branši. Nema tog zakona koji će onoga tko je prekršio zakletvu, spasiti od oduzimanja licence.

Smatramo da je najbolje graditi kuću ciglu po ciglu. Ali, temelj je najvažniji. Možda je za vaš specifični slučaj najbolje kombinirati strategiju iz prošlog članka sa ovom novom strategijom, ili korištenje samo jedne od njih.

Prvo ćemo objasniti pravno uporište za novu strategiju, a zatim opisati u detalje PRVI i DRUGI dio ove nove strategije. Pravno uporište je važnije za DRUGI dio strategije. Dobro ga proučite.

PRAVNO UPORIŠTE ZA RODITELJE I PEDIJATRE

Pravno uporište broj 1

Zakon o zaštiti osobnih podataka je jako zgodno pravno uporište broj 1 i za roditelje i za pedijatre, posebno članak 7.

Članak 7.

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo:

– uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili

– u slučajevima određenim zakonom, ili

– u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili

– u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, ili

– u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili

– ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka ili treća strana kojoj se podaci dostavljaju, ili

– ako je obrada podataka nužna u svrhu zakonitog interesa voditelja zbirke osobnih podataka ili treće strane kojoj se podaci otkrivaju, osim kada prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona, ili

– ako je ispitanik sam objavio te podatke.

U slučaju iz stavka 1. podstavka 1. i 8. ovoga članka ispitanik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s ovim Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.

DODATNO POJAŠNJENJE: E sad – netko će pomisliti – ali tu piše da se mogu prikupljati podaci ako tako kažu drugi zakoni, bla bla bla. E, ne mogu. Zato – jer ako se netko pozove na Zakon o zaštiti osobnih podataka, koji jasno kaže u prvom stavku da:

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo:
– uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili

… to je nešto što zakonu na koji ste se pozvali daje superiornu pravnu snagu nad nekim DRUGIM zakonom na koji se druga strana možda poziva i opisuje se taj superiorni zakon pravnim terminom lex specialis a ti drugi, inferiorni zakoni u odnosu na taj se u pravu zovu lex generali.

Također, kako to piše u prvom stavku istog članka, ako se netko izričito pozove na taj članak – ono što piše ispod, kao da i ne postoji. Može se primijeniti ako iz nekog razloga Vaša privola nije dostupna, pa se onda implicira kao da ste je dali.

Pravno uporište broj 2

Pravno uporište broj 2 za roditelje koji ne žele cijepiti djecu je – liječnička prisega. To je također pravno uporište broj 2 za pedijatre na koje se vrši pritisak da cinkaju svoje pacijente.

Pravno uporište broj 3

Zakon o zaštiti prava pacijenata je jako zgodno pravno uporište broj 3 i za roditelje i za pedijatre, posebno članak 25.

Pravo na povjerljivost

Članak 25.

Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka.

Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijemu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka.

VAŽNO – osobe su i recimo CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO itd … pravne osobe. Mrtvi entiteti, isto kao i fizičke osobe. Zakoni se ne bave živim ljudima, već samo pravnim fikcijama.

Pravno uporište broj 4

Zakon o liječništvu je jako zgodno pravno uporište broj 4 i za roditelje i za pedijatre, posebno članak 21.

LIJEČNIČKA TAJNA

Članak 21.

Sve što liječnik sazna o pacijentu koji mu se obrati za liječničku pomoć, a u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem, mora čuvati kao liječničku tajnu i može je otkriti – ako posebnim zakonom nije drukčije propisano – samo uz odobrenje pacijenta, roditelja ili skrbnika za malodobne osobe, a u slučaju njegove psihičke nesposobnosti ili smrti, uz odobrenje uže obitelji, skrbnika ili zakonskog zastupnika.

Nismo uspjeli pronaći niti jedan zakon koji kaže, kada liječnik smije odati liječničku tajnu.

STRATEGIJA – PRVI DIO – zakomplicirajte život organskim robotima

Pretpostavimo da očekujete dijete (ili imate dijete) koje treba cijepiti prema mišljenju organskih robota. Dolazite u rodilište (ili u ambulantu kod pedijatra za kojeg se nadamo da  nije organski robot) sa slijedećim dokumentom, 2 primjerka – jedan za njih i jedan za vas:

Download (PDF, Unknown)

Prilog 1:

Download (PDF, Unknown)

Prilog 2:

Download (PDF, Unknown)

Prilog 1 i Prilog dva ZAKLAMAJTE na dokument kojim privremeno suspendirate suglasnost za cijepljenje. To su službeni obrasci “Hrvatske liječničke komore”, koje možete skinuti s njihove web stranice.

UPDATE 14.09.2017. – NOVI LINK NA KOJEM SE NALAZE GORE SPOMENUTI OBRASCI NALAZI SE OVDJE.

 • Taj dokumenat moraju vam potpisati da su zaprimili. Inzistirajte na tome.
 • Ako neće, prošećite do administrativnog odjela bolnice i urudžbirajte ga.
 • Ako je riječ o ambulanti pedijatra, koji neće potpisati primitak – pošaljite ga preporučenom poštom s povratnicom, ili još bolje – promijenite pedijatra. Imat će jednu glavarinu manje i prije ili poslije zažalit će zbog toga.

Pretpostavljamo da će većina ipak potpisati da su zaprimili taj dokumenat. Uzmite svoj ovjereni primjerak i spremite ga na sigurno mjesto.

Pojašnjenje – njihova je obveza da Vas PISMENO informiraju o zahvatu za koji je potrebno potpisati ili suglasnost – ili izjavu o odbijanju nekog terapijskog postupka.

Probijanje kože i unošenje kemijsko-biološkog koktela u krvotok, nedvojbeno je medicinski zahvat o kojem se ljudi moraju informirati i moraju biti informirani od onih koji se bave ubrizgavanjem istih u nečiji krvotok.

Oni imaju šprance za te dokumente, koje propisuje i čiji sadržaj određuje “Hrvatska liječnička komora”. Kako biste Vi mogli donijeti kvalitetnu, na informacijama i zdravom razumu utemeljenu odluku o cijepljenju djeteta, još jednom naglašavamo, morate o zahvatu koji žele izvesti na vašem djetetu biti PISMENO obaviješteni – jer tako piše na tim SLUŽBENIM OBRASCIMA koje je propisala “Hrvatska liječnička komora”, pa je sasvim prirodno, potrebno i logično, da se liječnici pridržavaju onoga što je propisala njihova “Hrvatska liječnička komora”, kako ne bi bili izbačeni iz iste.

 • Pa stoga – da izgradite kvalitetan temelj za vaš slučaj – tražite da se pismeno očituju. INZISTIRAJTE na tome.
 • Osigurajte dokaze da ste to tražili i da su to oni primili –i te potpisane dokumente čuvajte na sigurnom mjestu (i napravite nekoliko kopija).

Nije poznat niti jedan jedini slučaj da je ijedan roditelj na taj način – PISMENO – bio kvalitetno informiran o cijepljenju.

Ali mnogi su bili kvalitetno DEZINFORMIRANI. Ovo je nešto, što organski roboti možda smatraju da je informacija – jedna ružna, bezobrazna, prepuna laži i insinuacija IZJAVA – koju traže da roditelji potpišu, ako ne žele cijepiti dijete.

Propaganda i zastrašivanje u najgoroj tradiciji službi poput Gestapa, a koji se danas u 21. stoljeću koriste –da bi se ljude uvuklo u ugovorni odnos i da im se sutra može reći – ”pa potpisali ste da znate da vam dijete neće moći ići u predškolsku ustanovu …” Sramota.

Taj dokumenat, usput budi rečeno, nismo našli na službenim web stranicama Hrvatske liječničke komore, pod dijelom PROPISI I OBRASCI gdje se treba nalaziti. Što nije niti čudno, jer ga nije kreirala “Hrvatska liječnička komora”. Tko je kreirao taj dokumenat, pitanje je sad?

Taj dokumenat kreiran je djelovanjem opskurne organizacije koja broji 260 članova, prema njihovoj vlastitoj web stranici. Riječ je o HRVATSKOM DRUŠTVU ZA PREVENTIVNU I SOCIJALNU PEDIJATRIJU – koja nije nikakva službena državna organizacija.

(vidi link):

Cijenene kolegice i kolege,
iako je zakonskim propisima ureden nacin i obveze provodenja cijepljenja u RH nisu jasno navedeni postupci u slucaju odbijanja provodenja obvezene imunizacije. Ugrozavanje provedbe obaveznog cijepljenja desava se u pedijatrijskim ordinacijama PZZ i sve cesce u rodilistima . Porast broja necijapljene djece zbog odbijanja roditelja da se provrde obvezna imunizacija bio je neposreni povod da struka jos jednom upozori na novonastalu situaciju. Dana 6. studenog 2013.godine odrzan je na incijativu dr. Marine Lichter-Stajduhar prosireni sastanak Povjerenstva za cijpljenje Hrvatskog drustva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Sastanku su nazocili relevantni strucnjaci ( voditelji Neonatoloskih odjela,epidemiolozi, infektolog,,imunlog, primarni pedijatri ) te donijeli zakljucak da se
na Ministra zdravlja proslijedi dopis kojim se trazi :
– izrada obrasca prijave o neizvrsenoj imunizaciji prema vazecem Programu imunizacije ,
– da se odredi adresa na koju se obrazac upucuje i
– da pristupi izmjeni Pravilnika o nacinu provodenja imunizacije, seroprofilakse , kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti
Rezultat je ovaj Obrazac ( prilog 7 ) novog kalendara cijepljenja.
Vesli da se odganiziranim strucnim radom ipak mogu postici pozitivni pomaci.
Zahvala svima kolegicama i kolegama koji su se odazvali i ukljucili u rad naseg Povjerenstva za cijepljenje , osobito Prim. Bernardu Kaicu i Dr. Vladimiri Lesnikar
te Dr. Marini Lichter-Stajduhar.

Durda Spanovic

—– Original Message —– From: “Denis Vulic” <denis.vulic@xxxxxxxxxxx>
To: <pedijatrija@xxxxxxxxxxxxx> Sent: Wednesday, January 23, 2013 8:53 PM
Subject: [pedijatrija] obrazac za odbijanje cjepiva

U novom kalendaru imunizacije 2013. imate Obrazac za odbijanje cjepiva
uz uputu za njegovu primjenu!

DV
—–
Evo što piše u Obrascu 7:

Izjava o odbijanju cijepljenja

Pogledajte sada iz nove perspektive samo nekoliko važnijih detalja iz te izjave:

Izjava o odbijanju cijepljenja (1)

TAJ OBRAZAC NIKAKO NE SMIJETE POTPISATI. Postoji službeni obrazac “Hrvatske liječničke komore” koji tome služi. Ako im ipak uspije natjerati vas da potpišete, potpišite i dodajte uz potpis riječi ”potpisano pod prisilom”.

Ponudili su vam Izjavu na potpis

Pretpostavimo da su Vam kao informaciju ponudili tu IZJAVU, ili čak nekakvo pismeno očitovanje.

IZJAVU odbijte, i recite još jednom da ste voljni razmotriti ispunjenje svoje zakonske obveze, nakon što oni ispune svoju, tj. da vam pismeno napišu objašnjenje o zahvatu koji preporučaju – onako kako je navedeno u SLUŽBENIM obrascima – te da ćete nakon toga vjerojatno moći donijeti odluku o cijepljenju i dati pristanak, ili potpisati Izjavu o odbijanju – onu službenu sa stranica HLK, a ne tu koju vam nude.

Šaljete-s-povratnicom dokument da potpišu da prihvaćaju odgovornost

Pretpostavimo također, da sasvim slučajno, ničim izazvani, imate kod sebe još i nekoliko primjeraka dokumenta kojim ONI pruzimaju odgovornost (vidi staru strategiju) pa ih možete upitati bi li Vam njih potpisali – makar na liniju gdje trebaju potvrditi da prihvaćaju odgovornost? Zgodno je taj papir imati i također čuvati na sigurnom mjestu.

U svakom slučaju, onoga trenutka kada imate dokaz da su zaprimili Vašu dokumentaciju, loptica je zakucana u njihov teren, a vi ne trebate činiti ništa, osim čekati da se loptica pojavi u vašem polju – u obliku pismenog očitovanja o terapijskom postupku.

Vjerojatno je da će ljudi u bolnici oprati ruke od toga, i da od njih nećete dobiti nikakvo očitovanje. Vjerojatno će prepustiti pedijatru kojeg tek trebate odabrati, da se bakće s time.

Očitovanje ipak stiglo

Nakon što ste već zaboravili na sve to, recimo da je očitovanje ipak stiglo, od nekoga. Ali, to očitovanje Vi zapravo ne razumijete najbolje. Možda ga ne razumijete zbog toga što nisu naveli, što se sve u predloženom cjepivu nalazi. 

I zato – dovraga i bestraga – nikako ne možete natjerati sebe da date pristanak za cijepljenje, a također ne možete nikako sebe natjerati da potpišete Izjavu o odbijanju – jer još uvijek niste dovoljno dobro informirani?!

Pismeno-s-povratnicom tražite dopunu informacije o potpunom sastavu cjepiva

Pa ćete im poslati nazad ljubazno pismo, kojim tražite da dopune informacije koje su vam poslali, sa potpunim sastavom cjepiva, kako biste mogli donijeti odluku želite li cijepite dijete.

Ili možda ne i kada odlučite, poslat ćete im potpisanu Izjavu o odbijanju – ali tek nakon što su oni vas informirali PISMENO – što je njihova obaveza.

I eto loptice opet kod njih.

Poslali su sastav cjepiva

Recimo da se ipak dogodi da vam opet odgovore, i pošalju vam sastav cjepiva. Ali – hm? – nisu Vam naveli tko je proizvođač tog cjepiva?

Pismeno-s-povratnicom tražite dopuni informacije tko je proizvođač cjepiva

Opet ne možete niti potpisati Izjavu o odbijanju, niti dati pristanak za cijepljenje. Ponovo im pišete da vam daju podatak o proizvođaču.

Ping-pong-ping-pong…

Poslali su podatke o proizvođaču

Opet dobivate pismo, a ovoga puta, dok vaše dijete već veselo lovi leptire po dvorištu, vi se pitate – kako da donesem odluku o cijepljenju djeteta, kada u sastav cjepiva ne mogu biti siguran? Pa proizvođači ne navode sve sastojke zbog industrijske špijunaže, patenata ili patentnih zahtjeva na obradi.

Pismeno-s-povratnicom tražite da pošalju od proizvođača ovjerenu izjavu da se u cjepivu nalazi samo to što su naveli u sastavu

Kakva nezgodna dilema … Ništa vam nije preostalo, nego da ponovo pišete nazad i zamolite da Vam pošalju od proizvođača cjepiva ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da se u tom njihovom cjepivu nalazi SAMO TO što su vama naveli u prethodnom pismu organski roboti koji žele cijepiti vaše dijete.

Ping-pong-ping-pong…

Razgovor pri upisu s ravnateljem (vrtić/škola) – čekate da vas informiraju o cjepivu

Prethodno ste, pri upisu u vrtić, a kasnije u školu, imali razgovore s ravnateljima gdje ste im lijepo objasnili da vi kao odgovoran roditelj i dalje čekate da vas informiraju o tim cjepivima na način kako su sami odredili, ali oni nikako da to učine – a vi izgarate od želje da cijepite dijete ili da im makar date onu Izjavu o odbijanju – ali nikako da dobijete odgovor od njih, pa ne možete učiniti ništa od toga, pa ste tako zakinuti, morali dogovoriti s ravnateljima, da će oni dijete upisati u vrtić a kasnije i u školu, te da ćete im moguće dati podatke koji im trebaju, čim one druge službe ispune svoju zakonsku obvezu da vas informiraju o cjepivima.

Diskriminacija?

Dali biste im potrebne podatke odmah, ali kako, kada ih nemate? A ravnatelj sigurno ne želi da bilo koje dijete bude diskriminirano? Nije li to nešto što je kažnjivo zakonom, ta diskriminacija?

Možda bi bilo dobro i da ravnateljima odmah kod prvog razgovora ostavite primjerak Zakona o suzbijanju diskriminacije.

A možda bi bilo dobro i natuknuti da Vam se srce para kada pomislite da ćete morati na sudu tražiti zadovoljštinu za svoje dijete ukoliko dođe do diskriminacije, posebno ako oni, kao ravnatelji, tu diskriminaciju nisu spriječili u začetku, pa čak i ispunili svoju zakonsku obvezu da pokušaj diskriminacije sami prijave nadležnim službama… što je njihova obveza prema članku 10. istog zakona… jer se taj članak referira upravo na članak 8. istog zakona… gdje su njihove organizacije navedene kao one na koje se to sve primjenjuje… a oni kao ravnatelji su odgovorne osobe tih organizacija… a tek članak 11… jaoooooooo,

pa bolje bi bilo da taj novac, kojeg ionako nema dovoljno, vrtić ili škola ne izgubi, na primjerice za plaćanje vrhunske tete čuvalice ili vrhunskih privatnih učitelja ako dijete ne bude upisano u vrtić ili školu…

Stigao sastav cjepiva i izjava proizvođača

Dakle, vaše dijete je u trećem razredu, a vi sada konačno imate sastav cjepiva i ovjerenu izjavu proizvođača da se osim navedenoga ništa u cjepivu ne nalazi. Ali  što je sad ovo??? U cjepivu se, između ostalih, nalazi nekakav kemijski spoj xy koji vam nije poznat?

Pismeno-s-povratnicom tražite da pojasne kako jedan kemijski spoj XY utječe na zdravlje i potkrijepe medicinskom studijom o spoju XY

I opet ne možete donijeti kvalitetnu odluku o cijepljenju – pa te službe nikako da vas informiraju o svemu što vam je potrebno, kako biste donijeli kvalitetnu odluku, što vi kao odgovoran roditelj uzimate kao svoju svetu zadaću.

Stoga – ponovno im pišete da vam pojasne kako kemijski spoj xy utječe na zdravlje djeteta i zamolite ih da to potkrijepe sa nekakvim medicinskim studijama o kemijskom spoju xy.

Ping-pong-ping-pong …

Poslali su informacije o kemijskom spoju XY

Vaše dijete je u pubertetu. Stiže pismo. Ali – opet su zaboravili bitan detalj. U cjepivu se još uvijek nalazi pregršt kemijskih spojeva koji vama nisu poznati.

Pismeno-s-povratnicom ponovite postupak za jedan drugi kemijski spoj

Odaberite samo jedan od njih i ponovite postupak iz prethodnog koraka.

Ping-pong-ping-pong …

Vaše dijete je postalo punoljetno…

Eto – nastavite tako do 18-e godine Vašeg djeteta, pretpostavimo da je sada riječ o mladiću, koji puca od zdravlja i kojem se živo fućka za cjepiva, ali zato rado fućka za djevojkama i onda mu recite da je sada on taj koji donosi odluku, želi li si uštrcati kemijsko-biološki koktel u krvotok, ne bi li bio zdraviji nego što jest. Vjerojatno vas neće čuti. Ali to je sada njegov problem, a ne vaš – momak je punoljetan.

Vi nikada niste potpisali ništa, nego ste KONSTANTNO u uvjetnom pristanku na cijepljenje.

SUŠTINA ovog prvog dijela strategije je da vi nikada niste potpisali ništa, nego ste KONSTANTNO u uvjetnom pristanku na cijepljenje. 

 • Ne mogu vas tužiti,
 • ne mogu vas gnjaviti,
 • ne mogu vas izvesti na sud,
 • ne mogu ništa

– jer vaš odgovor je uvijek isti, ako se suočite s prijetnjama ili izazovima organskih robota:

Vaš odgovor na prijetnje

”U čemu je problem? Čim dobijem podatke od vas koji su mi nužni da bih bio informiran o zahvatu, ja ću zahvat ili prihvatiti ili odbiti. Ja još uvijek čekam podatke i nisam ja kriv zbog šlampavosti vaših službi. Dok mi ne dostavite tražene podatke, kako da ja kao odgovoran roditelj, donesem bilo kakvu odluku? Hvala lijepa i doviđenja.”

Ako vas tuže…

Ako vas ipak tuže, u igru uvodite i odštetni zahtjev zbog višegodišnjeg ugrožavanja zdravlja vašeg djeteta neadekvatnim odgovorima na vaše upite, pa je vaše dijete zbog njih bilo izloženo mogućoj zarazi od razno-raznih boleština od kojih ste ga, da ste bili dobro informirani – mogli zaštititi cijepljenjem, a da ne spominjemo strah od tih bolesti koji je od vas napravio sjenu od čovjeka svih tih godina … ma, već godinama ne spavate od silnog straha i napadaja panike, zar ne?

U slučaju promjene službenog obrasca koji bi u budućnosti mogao biti bez onog čarobnog dijela u kojem se spominje PISANI OBLIK – ipak tražite pismeno očitovanje, jer vas pamćenje baš ne služi dobro – malo spavate jer se dijete stalno budi noću i slično … a i puno je to podataka koje treba zapamtiti, što baš nije lako bez nekakvih pisanih natuknica.

DRUGI DIO – prevencija curenja podataka iz zdravstvenog kartona

Svrha ovog dijela strategije je kreiranje neoborivog pravnog uporišta kojim ćete spriječiti pokušaje organskih robota od zabadanja nosa u tuđe stvari, da uopće dođu u posjed informacije je li vaše dijete cijepljeno ili nije.

Također, ta će izjava onima koji pomišljaju na kršenje vaših prava, jasno pokazati da s vama nema šale.

Ono što roditelji po tom pitanju mogu napraviti je slijedeće

 • – urudžbirajte kod pedijatra svog djeteta dokumenat – izjavu kojom jasno kažete da podatke vašeg djeteta bez vašeg pismenog odobrenja, ne smije vidjeti nitko osim tog pedijatra.

Taj dokumenat bi trebao izgledati otprilike ovako:

Download (PDF, Unknown)

Što se može dogoditi?

Scenarij 1: Pedijatar je (nepromišljeno) dao podatke zainteresiranim službama bez vašeg odobrenja

Pokucali vam na vrata ili poslali pismo neki službenici i spominju nešto o cijepljenju djeteta, odlukama ustavnog suda, ili sličnim zastrašivačkim metodama pokušavaju doći do 2000.– kn ili kemijsko-biološkog koktela u krvotoku vašeg savršeno zdravog djeteta. Nebitno je hoće li se konverzacija odvijati usmenim ili pismenim putem.

Vi kažete: ”Ne znam odakle Vam ti podaci da moje dijete nije cijepljeno.”
Pa nije cijepljeno, imamo podatke.

Neobično. Mogu li vidjeti te Vaše podatke? Tko Vam je dao takve podatke?
Recite da li ste cijepili vaše dijete? 

Ne, recite Vi odakle vam podaci da moje dijete nije cijepljeno? Imate li kakav dokaz da je to istina?
Imamo podatke od Vašeg pedijatra. Vi nama morate reći da li ste cijepili dijete.

Zašto ste ovdje i remetite mir mog doma? Imate li sudski nalog? Po kojem članku kojeg zakona sam ja vama dužan reći bilo što? Molim citirajte ga odmah sada ili mi prestanite trošiti vrijeme.

eeeee…. ovaj…. paaaaa…. hmmmm….

Doviđenja.

 • Slijedeći korak je pronalazak novog pedijatra koji drži do svog poziva, 
 • podizanje kaznene prijave protiv bivšeg pedijatra i
 • prijava tog pedijatra liječničkoj komori, a kada to završi,
 • podnošenje odštetnog zahtjeva protiv bivšeg pedijatra od jedno 1 000 000.– kn.

Naime – riječ je o navodnom prekršaju. A prekršajni zakon u članku 90. jasno kaže što su to nezakoniti dokazi, koje sad u rukama imaju i te zainteresirane službe, pa i njih opalite kaznenim prijavama po čitavoj hijerarhijskoj strukturi njihove organizacije. Ima tu i štofa za prijavu zbog udruživanja u zločinačku organizaciju. Jer Vas pokušavaju financijski, moralno, vremenski i kako god već oštetiti, pa kad taj proces završi, slijedi podnošenje odštetnog zahtjeva i protiv njih od jedno 5 000 000.– kn.

To će Vam svaki odvjetnik rado odraditi.

Scenarij 2: Pedijatar nije dao podatke zainteresiranim službama

Teret dokazivanja je UVIJEK na onom koji od vas nešto traži ili vas za nešto optužuje.

Pecaju vašu grešku. Budite jako oprezni što ćete reći. Sjetite se vašeg neotuđivog prava na šutnju – vi s njima uopće ne morate razgovarati ako tako odlučite.

Nemaju ništa – a sve što vi trebate učiniti je da uporno i beskompromisno tražite da vam pokažu bilo kakav dokaz da vaše dijete nije cijepljeno. Nema dokaza – nema daljnjeg razgovora.

Bilo kakve odluke bilo koga, uključivo, ali ne ograničavajući se na ustavni sud, ništavne su kada se radi o djetetu za koje ste vi, roditelji, potpuno odgovorni dok ne poraste dovoljno da se može brinuti samo o sebi.

A ŠTO ĆEMO S PEDIJATRIMA? Pedijatri su u delikatnoj situaciji – oni rade za sustav, a sustav ih traži podatke. (vidi detalje za njih)


Metod efikasnog odbijanja vakcinacije vašeg deteta (Srbija)

(Izvor: Metod efikasnog odbijanja vakcinacije vašeg deteta)

Sve što je potrebno da biste izbegli vakcinaciju svog deteta je vaša čvrsta volja i rešenost da ga vakcinišete striktno sledeći zakonske odredbe i vakcinalne normative koje propisuje zdravstvena struka. Ne zaboravite – vakcinacija je zakonom obavezna, a vi ćete samo ispoštovati zakon. Evo šta je potrebno da uradite kako bi vaše dete ostalo nevakcinisano, a vi pred zakonom – čisti! Dakle…

Liječnik bi trebao utvrditi da je dijete potpuno zdravo

Odvedete dete na vakcinaciju, ali ga sve vreme držite kraj sebe. Kada se lekar spremi za ubod iglom, pravi je čas za vašu prvu primedbu praćenu vašim širokim osmehom:

„Ali doktore, koliko mi je poznato, a i vama je to svakako poznato, lekar bi pre vakcinacije trebao da utvrdi da je moje dete potpuno zdravo.“

Lekarima je to svakako dobro poznato, ali njima nije cilj da utvrde zdravstveno stanje vašeg deteta. Njima je cilj da mu zabodu iglu pod kožu.
Nakon te vaše primedbe (ne mora baš tim rečima… improvizujte), svašta može da se desi, ali šta god se desilo nemojte brinuti. To je samo prvi korak ka vašem cilju. Nije loše doliti ulje na vatru pa reći i nešto tipa:

„Nešto malo kašljuca poslednjih par dana“,

a ako baš želite izvadite i prvi papir koji ste spremili a koji ste odštampali sa sajta „Moj pedijatar“:

http://www.mojpedijatar.co.rs/mmr/

Ukoliko je lekar normalan (a retki su takvi), čak postoji mogućnost da će ga zaista pregledati stetoskopom ili onom kašičicom – „kaži sine aaaaaa“.

Naravno, vaše dete bi moralo biti detaljno pregledano, ali recimo da je lekar nekim driblingom ipak utvrdio da je vaše dete zdravo i da može da primi vakcinu.

To je pravi momenat da izvadite drugi papir koji ste poneli sa sobom, razvučete svoj osmeh do oba uha i pokažete ga lekaru:http://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/pil/515-01-2964-11-001.pdf

Liječnik mora provjeriti da dijete nije alergično na bilo koji sastojak cjepiva

„Doktore, na sajtu državne agencije za lekove kažu da dete ne sme da primi vakcinu ako je alergično na bilo koji njen sastojak…“ (improvizujte)

Ovime ste zadali smrtonosan udarac pokušaju da vaše dete bude vakcinisano protiv pravila koja su oni sami izmislili!

Niko nikada nije, niti će, vašem detetu odraditi detaljan test alergijske reakcije na sve sastojke vakcine. To ovi naši NE RADE niti se to igde u svetu radi!

Umesto da odrade ono što bi morali, oni vašem detetu daju ulogu eksperimentalnog kunića pa posmatraju šta će se sa njim dogoditi.

Budite svesni činjenice da tada iz usta lekara svašta može da izleti – od pokušaja da vam objasni kako to jeste tako ali i nije, do kojekakvih pretnji oduzimanja deteta i sl. ali vi uporno insistirajte na vakcinaciji svog deteta po pravilima Agencije – insistirajte da se vašem detetu uradi alergo test na SVE SASTOJKE VAKCINA! Pa, to tamo lepo piše, a vi ste pismeni!

Tražite liječnika da potpiše izjavu o odgovornosti za alergijske reakcije na cjepivo

Za slučaj da je vaš sagovornik od onih klasičnih idiota u belom, vreme je da svojim osmehom opišete pun krug oko svoje glave i izvadite mu poslednji papir koji ste spremili, a na kome će pisati nešto tipa:

Ja, doktor (ime i prezime), dana (datum), svestan moguće krivične odgovornosti u slučaju pojave alergijske reakcije vakcinisanog deteta, izvršio sam vakcinaciju deteta (ime i prezime vašeg deteta) vakcinom (u ovom slučaju MMR, ili bilo koje druge) UPRKOS PRETHODNO NE IZVRŠENOM ALERGIJSKOM TESTU koji propisuje vladina agencija za lekove i medicinska sredstva za navedeni lek.

Ne postoji lekar koji će na sebe preuzeti rizik i potpisati vam tako spremljen dokument!

Sami procenite kada je najbolji momenat da, u prisustvu lekara, telefonom pozovete sanitarnu inspekciju u vašem gradu i požalite im se kako lekar odbija da vakciniše vaše dete.

Šta god se tokom vašeg boravka u ordinaciji događalo, bitno je da shavtite da ste se uredno odazvali pozivu, postupili po zakonu i pravilima medicinske struke, a da je lekar taj koji ih krši.

Na kraju, ne skidajući onaj široki osmeh s lica, nikako nemojte propustiti priliku da lekaru kažete da ste zbog njegovog odbijanja zakonom obavezne vakcinacije vašeg deteta, na način koji propisuje struka, prinuđeni da pokrenete postupak protiv njega!

Vakcinacija, voljom skupštinskih kretena, jeste obavezna, ali svakako ne tako što će lekar kršiti zakon i pravila na koje ste se pozvali, a koje su oni sami kreirali.

Time ste loptu vratili u njihovo dvorište.

Svaki lekar koji je bilo kada vašem detetu dao vakcinu a da prethodno nije urađen alergo-test vašeg deteta, prekršio je pravne, etičke, moralne i zdravstvene norme i možete podneti krivičnu tužbu protiv njega čak i ako vaše dete nije imalo alergijsku ili bilo kakvu drugu reakciju na vakcinu!

Slučaj za rodilište: urudžbirajte izjavu da potpišu

Ukoliko pak očekujete prinovu, sastavite dokument koji će vaš suprug predati nadležnima u porodilištu (obavezno tražite da udare pečat i delovodni broj na primerak koji ostaje vama), a u kome će pisati da zahtevate da vam se pre vakcinacije vašeg novorođenčeta na uvid dostavi ALERGIJSKI TEST NA SVE SASTOJKE BCG i HepB vakcina, kao i vitamina K.

Zapretite i krivičnom odgovornošću u slučaju da se vakcinacija uradi suprotno pravilima struke koja su oni sami smislili.

I zaboga… zahtevajte da se pupčana vrpca deteta preseče tek po okončanju pulsiranja placente! O hororu preranog presecanja pupčane vrpce možete pročitati ovde.

Uputstvo za lek (MMR, HepB, BCG, Vitamin K) državne agencije za lekove i medicinska sredstva možete preuzeti na linku.


Ne mogu znati da li ove strategije funkcioniraju, ali neka ih kao ideja vodilja.


Zaključak nakon ovog serijala:

 1. Djeca na Zapadu postaju bolesnija od svojih roditelja (prisjetite se humanitarnih akcija za onkološke odjele dječjih bolnica – što nikada prije nije bilo) iako žive u istom okolišu gdje i odrasli.
 2. Države s najviše propisanih cjepiva imaju bolesniju djecu.
 3. Razvijene države koje ne cijepe djecu nemaju epidemije bolesti na koja se odnose nedobivena cjepiva
 4. Ne mogu se (globalno) uspoređivati razvijene države i države sa slabim sanitarnim uvjetima
 5. Sva uvedena cjepiva su za bolesti koje su zbog boljih sanitarnih i prehrambenih uvjeta prestale biti raširene – a cjepiva si prisvajaju zasluge.
 6. Prebolijevanje dječjih bolesti je dobro za imunitet (pojam “dječje bolesti” označava nešto prolazno i lako prebrodivo)
 7. Prebolijevanje dječjih bolesti daje cjeloživotni imunitet, za razliku od i jednog cjepiva
 8. Cjepiva se mjere prema induciranim antitjelima, no prirodni imunitet ne funkcionira tako jednostavno.
 9. Sumnjivo je cijepljenje beba protiv bolesti koje se prenose spolnim ili drogeraškim putem.
 10. Cijepljenje beba uništava prirodni imunitet dobiven od majke.
 11. Cijepljenje rezultira teškim kroničnim bolestima
 12. Cjepiva su prisvojila pojavu kod prirodnog imuniteta da se zaraza zaustavi sama nakon što određeni postotak stanovništva se zarazi i preboli zarazu (“imunitet stada”).
 13. Cjepiva se nastoje nametnuti na totalitaristički način uz ukidanje svih osobnih sloboda – iako nema logike da cijepljene osobhe ne budu zaštićene cjepivom od konkretne bolesti i od onih necijepljenih (ukoliko je istina da su cjepiva djelotvorna)
 14. Zarada je motiv za cjepiva i sve više cjepiva.
 15. Cjepiva sadrže sastojke koje medicina inače smatra toksičnima, kancerogenim i opasnim po zdravlje u svakoj drugoj primjeni
 16. Nitko ne istražuje kumulativni učinak više cjepiva zajedno
 17. Zarada je motiv za cjepiva i sve više cjepiva.
 18. Cjepiva sadrže materijal od abortiranih beba
 19. Cjepiva sadrže materijal životinjskog porijekla
 20. Cjepiva (namjerno) sadrže genetski abnormalni materijal abortiranog fetusa od majke psihijatrijske bolesnice, pri čemu je izvršena još i dodatna genetska manupilacija da bude još kancerogeniji nego što sam jest.

I samo jedna od ovih točaka je dovoljna da pobudi sumnju u cjepiva. Postoji motiv u zaradi od samih cjepiva i u zaradi od kasnijeg liječenja kroničnih oboljenja. Povrh svega, ima dovoljno indicija da cjepiva u konačnici služe bogatoj globalističkoj eliti za depopulaciju.

Vaš komentar:

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gore ↑

%d blogeri kao ovaj: